21 aug 2023

Carolina Klüft är tillbaka som superhjälte – men nu på cykel 

Efter succén i vårens Masked Singer blev Carolina Klüft en superhjälte för hela Sverige, även för de som missat hennes imponerande idrottskarriär. Nu är Carolina tillbaka i hjältedräkten, och denna gång för att ta fighten för barns hälsa. 

Våra barn rör sig för lite och i Folkhälsomyndighetens senaste mätning precis innan sommaren framkom att nästan en fjärdedel av Sveriges 6-9 åringar har övervikt eller fetma. Vi vet dessutom att en stillasittande livsstil ökar risken för andra sjukdomar senare i livet. Detta kan få förödande hälsokonsekvenser. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa, och nu behöver vi på allvar ta fighten mot den växande ohälsan därför lanserar Generation Pep; Pep-hjälten.  

 Bara 2 av 10 barn och unga rör sig i den utsträckning de behöver, en grundförutsättning för att må bra. Forskare världen över är överens om att ett effektivt och relativt enkelt sätt att öka mängden vardagsrörelse är att fler tar sig aktivt till och från förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter. Helt enkelt att cykla och gå mer i vardagen, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep. 

Barn och ungdomars cyklande har dock minskat med över 40 procent sedan mitten på 90-talet, andelen barn och unga som är stillasittande ökat och i takt med det så kan vi även se hur allt fler barn mår allt sämre psykiskt och dessutom drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar så som olika cancerformer och hjärt-kärlsjukdomar.

Vi vill genom Pep-hjälten uppmuntra alla vuxna att ta ansvaret och blir superhjältar för våra barn och deras hälsa, genom att exempelvis gå och cykla oftare. Helt enkelt sluta skjutsa- börja Pep-skjutsa, genom att cykla och gå tillsammans, och bli en Pep-hjälte för våra barns skull, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

Läs mer om satsningen Pep-hjälten här.

För ytterligare information, kontakta:

Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig, 070-64 94 690,  emma@generationpep.se