Pep-hjälten - vår tids nya superhjälte

Pep-hjälten är här för att ta fighten mot ohälsan

Pep-hjälten är Generation Peps nya samarbetspartner i fighten mot ohälsan. Alla barn och unga i Sverige har rätt till bästa möjliga hälsa. Trots det är det få barn som rör på sig tillräckligt och äter tillräckligt av det som kroppen mår bra av vilket kan leda till förödande hälsokonsekvenser. Nu får vi därför hjälp av vår tids nya superhjälte, Pep-hjälten, och tillsammans tänker vi ta fighten mot ohälsan.

Pep-skjutsa och bli en Pep-hjälte du också!

Bara 2 av 10 barn och unga rör sig i den utsträckning de behöver, en grundförutsättning för att må bra. Forskare världen över är överens om att ett effektivt och relativt enkelt sätt att öka mängden vardagsrörelse är att fler tar sig aktivt till och från förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter. Helt enkelt att cykla och gå mer i vardagen. Även om vi vet allt detta så har barn och ungdomars cyklande minskat med över 40 procent sedan mitten på 90-talet, mätt i färdlängd per invånare. Antalet barn och ungdomar som cyklar till skolan har dessutom halverats under samma tidsperiod. För barn och ungas hälsa, behöver nu hela samhället göra mer för att öka mängden barn och unga som går eller cyklar i vardagen.

För att uppmuntra fler till den aktiva transporten vill Generation Pep uppmana och uppmuntra fler att istället för att skjutsa våra barn med bil, nu Pep-skjutsa dem genom att cykla/gå tillsammans till förskola, skola och aktiviteter. Genom att gå och cykla mer tillsammans kan vi alla göra en hjälteinsats för våra barn. Därför vill vi att fler vuxna slutar skjutsa och istället börjar att Pep-skjutsa, alltså cykla och gå tillsammans med sina barn.

Var med i fighten och bli en Pep-hjälte du också. Dela gärna när du Pep-skjutsar under #pephjälte och #pepskjutsveckorna.

Måla er egna Pep-hjältemask!

Ladda ner, skriv ut och färglägg er egna Pep-hjältemask: Målarbild_Färglägg_Hjältemasken.pdf