15 maj 2023

Generation Pep och Luleå tekniska universitet ingår avtal

Generation Pep arbetar med att förändra förutsättningarna för barn och unga så att alla barn får rätt till bästa möjliga hälsa. Vi skapar engagemang och intresse för frågan, samtidigt som vi är en katalysator som lyfta, stötta och främja samhällsförändringar och normförskjutningar som tar samhället i en mer socialt hållbar riktning gällande alla barn och ungas behov av fysisk aktivitet och hälsosam mat. För att stärka arbetet och knyta det närmre aktuell forskning har vi nu ingått avtal med Luleå tekniska universitet.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och vi engagerar hela samhället i vårt arbete. För vi vet att ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med. Idag samlar vi över 2 000 olika aktörer från samhällets olika arenor som vi alla tillsammans jobbar för ett samhälle där alla barn och unga har möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

– Det känns jätteroligt att vi nu kan få Luleå tekniska universitet som kunskapspartner och genom det fördjupa det samarbete vi redan haft under några år. Tillsammans kan vi flytta fram positionerna, inte minst inom området aktiva skoltransporter, där vi arbetat mycket tillsammans tidigare, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

Luleå tekniska universitet och Generation Pep har sedan tidigare samarbetat inom ett forskningsprojekt kring aktiva skoltransporter. Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns hälsosamma och aktiva skoltransporter – helt enkelt att gå eller cykla till och från skolan.

– Det är en ära för Luleå tekniska universitet att bli inbjudna av Generation Pep att vara en av deras kunskapspartners och genom samverkan bidra till att alla barn och unga ska få möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv. Detta är också ett strategiskt nätverk som ger oss ytterligare möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och genom barns aktiva resande bidra till den gröna omställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

För ytterligare information, kontakta:

Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig, 070-6494 690,  emma@generationpep.se

Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet och forskare inom projektet aktiva skoltransporter, 0920-49 39 86, anna-karin.lindqvist@ltu.se