14 feb 2023

Nu lanserar vi webbutbildningen Sverige ska må bättre – en utbildning om barns och ungas hälsa

För att öka kunskapen om sambandet mellan fysisk aktivitet respektive hälsosam mat och barns och ungas hälsa har Generation Pep tagit fram en kostnadsfri webbutbildning: Sverige ska må bättre – en utbildning om barns och ungas hälsa.

Generation Pep har lanserat en ny webbutbildning om barns och ungas hälsa kopplat till fysisk aktivitet, hälsosam mat och beteendeförändringar. En unik utbildning med fokus på att ge grundläggande kunskaper, information om rekommendationer samt vad du som vuxen kan göra för att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn och på så vis bidra till en god och jämlik hälsa. 

– Vi vill ge alla vuxna i Sverige förutsättningar att vara vägvisare. Oavsett om du möter barn i ditt arbete eller är en familjemedlem så ska du ha möjligheten att ta del av den kunskap som finns – helt kostnadsfritt, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Enligt barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020, har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa. Idag finns det dock skillnader i barns uppväxtvillkor som påverkar möjligheten att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv. Dessa skillnader kan vi alla vara med och påverka på ett eller annat sätt. Att arbeta med att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn i vårt land är viktiga pusselbitar för att minska ojämlikheten i hälsa.  

Idag är det få barn och ungdomar som rör sig enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för fysisk aktivitet eller äter enligt Livsmedelsverkets rekommendationer kopplat till grönsaker, frukt, fisk och fullkorn. Pep-rapporten från 2022 visar att endast 2 av 10 rör på sig tillräckligt och att endast 1 av 10 når kostråden.

Den övergripande målsättningar med utbildningen, är att genom ökad kompetens, kunna ge bättre förutsättningar för att kunna gå från ord till handling. Inga förkunskaper för att gå utbildningen krävs. Utbildningen riktar sig till dig som är vuxen och som möter barn i din vardag, exempelvis på förskolan, skolan, i barnhälsovården eller på fritiden – men också till dig som vill lära dig mer om hälsosamma vanor och hur man kan skapa beteendeförändringar kopplat till barn och unga. Utbildningen tar cirka 1 timme att genomföra och kan genomföras i etapper i den takt som passar. Utbildningen erbjuder också diskussionsunderlag för vidare reflektion.

– Webbutbildningen syftar till att ge en grundläggande introduktion till området. Vi tror att tillgängligheten och flexibiliteten kommer att uppskattats av användarna som kan gå den enskilt eller i grupp, säger Örjan Ekblom, professor i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Klicka här för att läsa mer och gå vår utbildning: Sverige ska må bättre – en utbildning om barns och ungas hälsa

Bakom utbildningen står Generation Pep, i nära samarbete med och faktagranskad av forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet.

För ytterligare information, kontakta:

Henriette Stahle, kommunikationsansvarig, 0702-63 18 81, henriette@generationpep.se