03 okt 2018

Generation Pep och Stadium delar ut aktivitetsväskor till förstaklassare runt om i Sverige

Barn spenderar en stor del av sina dagar i skolan och för att främja barns rörelse under skoldagen erbjuds nu, genom ett samarbete med Stadium, en gratis aktivitetsväska till alla grundskolor med årskurs 1 runt om i Sverige. Med start vecka 37 delas 4 300 väskor ut med hjälp av friidrottsprofilen Carolina Klüft, hälsoprofilen Mårten Nylén och fotbollslaget Djurgården.

Generation Pep grundades på initiativ av Kronprinsessparet med visionen att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Tillsammans med bland annat framstående aktörer från svenskt näringsliv vill Generation Pep driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Idag rör sig sju av tio barn alldeles för lite [1] och både barn och vuxna sitter stilla i genomsnitt 9 timmar per dag [2]. Kombinationen av för dåliga matvanor och för lite fysisk aktivitet utgör idag en av våra största hälsofaror, med en rad allvarliga sjukdomar som följd.

Barn spenderar en stor del av sina dagar i skolan och för att främja barns rörelse under skoldagen erbjuds nu, genom ett samarbete med Stadium, en gratis aktivitetsväska till alla grundskolor med årskurs 1 runt om i Sverige. Med start vecka 37 delas 4 300 väskor ut med hjälp av friidrottsprofilen Carolina Klüft, hälsoprofilen Mårten Nylén och fotbollslaget Djurgården.

Förutom samarbeten som kan bidra till att främja hälsosamma vanor, erbjuder Generation Pep ett kostnadsfritt stöd tillgängligt för alla skolor i Sverige som vill införa mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen - Pep Skola.

- Elever som rör på sig och äter bra har en bättre hälsa och bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Här hoppas vi att aktivitetsväskan och sajten Pep Skola ska kunna stötta skolorna i deras arbete för att skapa förutsättningar för aktiva skoldagar. Vi hoppas även att detta omfattande initiativ från Stadium inspirerar andra företag till att vara med och bidra till att barn har möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv, säger Marie Harding projektledare på Generation Pep.

- Stadium har delat ut fler än 25 000 aktivitetsväskor sedan 2005 när initiativet lanserades. Syftet har hela tiden varit att inspirera till mer aktivitet i skolan utöver de schemalagda idrottstimmarna med fokus på förstaklassare för att skapa goda vanor i tidig ålder. I år känns det extra kul eftersom utdelningen sker till fler skolor än någonsin och att Generation Pep vill vara en del av initiativet. Tillsammans kan vi aktivera fler barn och unga, säger Angelica Larsson, PR & Informationsansvarig på Stadium.

Om aktivitetsväskan

Aktivitetsväskan har kunnat beställas kostnadsfritt av skolorna från Stadium och innehåller sportprylar som ska passa alla. Initiativet lanserades redan 2005 och i år delas väskan för första gången ut tillsammans med Generation Pep. Målsättningen för årets utdelning var att alla skolor med en förstaklass i landet - det vill säga 3 719 grundskolor, 435 grundsärskolor, 8 specialskolor och 5 sameskolor - skulle erbjudas varsin väska fylld av aktivitet. Läs mer om aktivitetsväskan här: https://www.stadium.se/cms/activity_bag

Om Pep Skola

Pep Skola är initierat av Generation Pep i samarbete med fyra pilotskolor i Stockholms stad; Bäckahagens skola, Kvarnbyskolan, Gärdesskolan och Rinkebyskolan samt forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Kopplat till hemsidan finns också en inspirationsbank med goda exempel från skolor runt om i landet som delar med sig av inspirerande, konkreta tips på hur skolorna själva har infört mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen, så som aktiva raster och trivsamma skolmåltider. https://pepskola.se/

För ytterligare information, kontakta:
Marie Harding, projektledare Generation Pep, marie@generationpep.se

www.generationpep.se
Instagram: @gen.pep
Twitter: @generationpep

Angelica Larsson, PR & Information Manager Stadium, 070-580 39 31, angelica.larsson@stadium.com

[1] https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2017/06/Fa-unga-ror-sig-tillrackligt.pdf
[2] EuropeanCommission. Eurobarometer 412 March 2014. Sport and PhysicalActivity.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.