Tillbaka till Inspriationsbanken

100m Pep!

Generation Pep / Solna kommun

Kort beskrivning

100 meter Pep i Huvudsta är den första Pep Parken i Sverige. Här finns redskap och utrustning för lek, rörelse och vardagsmotion för barn, unga och vuxna tillsammans.

Bidragets syfte

Syftet med 100m Pep är att skapa en aktivitetsyta för barn av olika åldrar och funktionsvariationer samt vuxna att hitta inspiration till lek, rörelse och vardagsmotion. 

Parken har varit en del av vårt pilotprojekt tillsammans med Solna Stad och Fabege där vi utifrån pilotprojektet har arbetat fram vårt verktyg Pep Park. 

Läs mer om verktyget Pep Park.