IKEA Let's Play

I den nationella kampanjen Let’s Play, sätts fokus på barns rörelseglädje bland annat genom att inspirera till att bygga en hinderbana hemma. Inom ramen för kampanjen lanserades även ett antal produkter till specialpriser som uppmuntrar till hopp, lek och rörelse i vardagen. 

IKEA stöttar Generation-peps initiativ med 60 minuters rörelse per dag för alla barn. Därför erbjuder IKEA flera produkter som uppmuntrar till hopp, lek och rörelse i vardagen. Detta går helt i linje med IKEAs vision om att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Läs mer om IKEAs kampanj Let's Play här!

Aktörer bakom

IKEA
Generation Pep