YouGo

YouGo

YouGo arbetar mot Ledningar, VD och HR för att få dem att förstå att med motion och rörelse blir man gladare och mår bättre. Med hjälp av en digital plattform får medarbetare ett hjul på sin uppskattade hälsa och ett hjul på hur man mår och har det på arbetsplatsen. Till skillnad mot traditionell företagshälsovård, som oftast träder in när medarbetare redan är sjuka, arbetar YouGo HealthPlan förebyggande för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa. Verktyget samlar in data, som gör medarbetarnas mående och hälsa mätbart. Därefter görs täta uppföljningar och ger medarbetarna direktåterkoppling på deras hälsostatus med riktade åtgärdsförslag.

YouGo's mål är att utbilda och skapa förståelse kring hälsa ute på arbetsplatser. De vill sprida kunskap kring hur vi alla kan göra bra val för vår livskvalité, men även på så sätt nå barnen då de flesta medarbetare ute på företag även är föräldrar. Ju mer upplysta föräldrarna blir ju lättare är det för dem att skapa de bästa förutsättningarna för en hälsosam vardag för sina barn, både när det gäller fysisk aktivitet och näringsrik mat.

Läs mer om You Go.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet