War Child

War Child

War Child jobbar för att barn i krig ska få en bättre framtid genom att stötta dem med psykosocialt stöd, utbildning och skydd. Genom beprövade och kreativa metoder ges utsatta barn en möjlighet att bygga en bättre framtid för sig själva. War Child har funnits i Sverige sedan 2016 men grundades i Holland redan 1993. Internationellt är War Child en väletablerad hjälporganisation som arbetar med projekt i 15 länder. Förra året deltog över 290 596 barn och 83 783 vuxna i War Childs internationella program.

Under 2018 har War Child startat upp sitt första projekt i Sverige. Ett samarbete mellan War Child, Scania och Södertälje kommun som handlar om att stärka nyanlända ungdomar. Med hjälp av War Childs välbeprövade metoder och Scanias anställda som mentorer får ungdomarna stöd för att kunna växa upp till trygga, självständiga vuxna i ett nytt land. Genom lagsport och kreativ lek lär sig ungdomarna om samarbete och laganda. Här fungerar sporten och leken som en universellt språk som gör att både ungdomar och mentorer känner sig inkluderade oavsett ursprung. Övningarna sker i en tillåtande atmosfär och resulterar i både glädje och ny energi hos ungdomarna.

Läs mer om War Child.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Södertälje
Initiativet berör: Fysisk aktivitet