Wallenstam

Wallenstam

Wallenstam arbetar för att skapa trygga och välkomnande områden där man vill bo, arbeta och komma på besök. Idag äger och bygger Wallenstam bostadsfastigheter främst i Stockholm, Uppsala och Göteborg. I Göteborg har de även kommersiella fastigheter i innerstadslägen.
Wallenstam engagerar sig aktivt i samhället, exempelvis genom samarbeten och stöd till olika ungdomsverksamheter och organisationer, gärna i de områden där de finns och verkar, i syfte att stärka och stödja lokalsamhället.
Wallenstam väljer att stödja idrottsorganisationer med en bred och prioriterad ungdomsverksamhet och med ett likvärdigt fokus på tjejer och killar. Wallenstam lägger stort värde i dessa samarbeten då de bidrar till barn och ungdomars hälsa, men även till att skapa aktiviteter och en meningsfull fritid, vilket i slutändan bidrar till att skapa trygga bostadsområden.

Läs mer om Wallenstam.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Stockholm, Uppsala och Göteborg