Ung fritid

Ung fritid

Ung Fritid i Stockholms stad är en organisation som arbetar för att barn och unga ska ha samma möjligheter och förutsättningar till en fysiskt aktiv livsstil oavsett socioekonomisk bakgrund. De arbetar med att skapa kostnadsfria, ledarstyrda, fysiska samt meningsfulla aktiviteter för stadens barn och unga. Aktiviteterna ska i huvudsyfte vara skapta av unga för unga genom att blanda in ungdomar i planeringsprocessen så att de utgår efter ungdomarnas behov.

Ung fritid i Stockholm arbetar med att arrangera idrottsfestivaler som är kostnadsfria för stadens barn och unga. Under festivalen får man prova på olika idrotter, träffa på diverse olika idrottsledare från olika föreningar. Under festivalens gång så är alla fysiskt aktiva vilket skapar en kostnadsfri möjlighet till en fysisk aktiv livsstil för samtliga barn och unga i staden.

Ung fritids långsiktiga mål är att skapa permanenta kostnadsfria lovaktiviteter för stadens barn och unga. Fysisk aktivitet är i huvudfokus där de har ett gott samarbete med samfund och idrottsföreningar. Tillsammans med Stockholmsidrotten har de skapat ett starkt nätverk med idrottsföreningar där syftet är klart och tydligt. Alla ska ha möjlighet till en fysisk aktiv livsstil oavsett bakgrund.

Läs mer om Ung fritid i Stockholm.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet