TUSS

TUSS

TUSS drivs av Sunnanå Sportklubb och vill, med hjälp av fotbollen, utbildningar och sociala aktiviteter, stärka flickor i åldrarna 7-25 år som är nybörjare inom idrott och föreningsliv. Projektet vill bidra till att skapa en meningsfull fritid och underlätta inkludering i föreningslivet, idrotten och samhället. Alla TUSS-grupper karaktäriseras av lågtröskelverksamhet, vilket innebär att alla tjejer, oavsett förkunskaper, etnisk bakgrund och socioekonomiska förutsättningar har möjlighet att vara med.

Läs mer om TUSS.

Typ av verksamhet: Idrottsförening
Var i landet: Skellefteå
Initiativet berör: Fysisk aktivitet