True workout

True workout

True Workout anser att träning skall vara tillgänglig och tillfalla alla, därför har de under många år utvecklat ett unikt gruppträningskoncept, utomhus och året om.

Ett mål inom verksamheten är att göra träning till en familjeaktivitet och skapa goda och sunda rutiner för familjer. Barn gör inte som vi säger, barn gör som vuxna gör. Därför uppmuntras föräldrar att ta med sina barn till träningspassen. Alla som är under 18 år tränar kostnadsfritt.

Läs mer om True Workout här.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost & matvanor