Trivector

Trivector

Trivector utreder barns skolresande samt hjälper till med skolvägsutredningar och skolreseplaner. Deras mål är att minska bilskjutsandet till skolan och öka resandet till fots och med cykel på ett trafiksäkert sätt. Trivectors koncept är väl beprövat och unikt genom att det utgår från barnens perspektiv. Trivector arbetar även med barnkonsekvensanalyser, trafiksäkerhetsprojekt, planerar för ”vandrande skolbussar” med mera.

Trivector består av tre verksamhetsbolag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete. Alla drivs av ett vetenskapligt tänkande, inriktat på praktiska resultat samt ett stort och äkta engagemang.

  • Trivector Traffic arbetar som konsulter, forskare och utvecklare med målet att skapa ett effektivare och mer hållbart trafiksystem.
  • Trivector System utvecklar, säljer och underhåller IT-system för kollektivtrafikens fordon, hållplats- och stationsskyltar och trafikledning.
  • Trivector LogiQ är konsulter och utbildare inom processbaserad verksamhetsutveckling.

Läs mer om Trivector.

Typ av verksamhet: Företag
Var i Sverige: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet