Telia

Telia

Telia hjälper miljontals människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster. Tillsammans med Generation Pep lanserade Telia år 2017 appen Telia PEP!, i syfte att peppa barn och unga att utmana sig själva till mer vardagsmotion med belöningen extra surf. Mobiltelefoner upptar en stor del av många barns tid, och med Telia PEP! blir mobilen ett inspirerande verktyg för att bryta stillasittandet och hitta nya vanor. Appen utvecklades ihop med barn i mellanstadieåldern och för föräldrar finns även en digital plattform med inspiration, fakta och experttips, kopplat till barn och skärmtid.

Läs mer om Telia.

Typ av företag: Företag
Var i landet: Hela landet
Initiativet gäller: Fysisk aktivitet