Svenska Sherborneföreningen

Svenska Sherborneföreningen

Svenska Sherborneföreningen är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och utbilda i Sherborne Developmental Movement. Veronica Sherborne (England 1922-1990) var verksam under 30 år och utvecklade sina idéer om rörelse grundade på Rudolf Labans teori om ”Mänskliga Rörelser”.

Veronica Sherbornes grundprinciper

  • Rörelser som utvecklar kroppsmedvetenhet och rumsmedvetenhet
  • Rörelser som förstärker trygghetskänslan och ger möjlighet att samspela med andra människor.
  • Sherbornerörelser ger möjlighet att utveckla kommunikation och självtillit.
  • Sherbornerörelser ger rörelseglädje, alla kan delta utifrån sina förutsättningar och få möjlighet att utveckla sin kreativitet och självständighet.
  • Sherbornerörelser utgår från golvet / marken som ger trygghet i att utföra rörelser tillsammans med andra

“Rörelse är en dynamisk process där varje individ utforskar och experimenterar den egna kroppens möjligheter och skaffar på så sätt en bred rörelseerfarenhet.”

“Alla LYCKAS på SITT sätt”

Föreningen samarbetar med en ISCO International Sherborne Cooperation . Sherborne Developmental Movement är förankrad i Europa, Japan, Australien, Kanada, Sydafrika och Brasilien.

Läs mer om Svenska Sherborneföreningen.

Typ av verksamhet: Ideell förening
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet