Svenska Parasportförbundet

Svenska Parasportförbundet

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 16 olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

Parasport bedriver initiativet Special Olympics School Days i samarbete med Generation Pep, vilket är prova på-idrottsdagar i särskolan där eleverna får träffa representanter från de lokala idrottsföreningarna och introduceras till idrotten på ett enkelt och roligt sätt. Special Olympics School Days är tänkt som ett samarrangemang mellan idrottsföreningar, särskolor och Svenska Parasportförbundets egna distrikt (SDF). Föreningarna och distriktet är tillsammans värdar för dagen och Special Olympics Sweden står för inramningen med t-shirts, medaljer och branding. Vilka idrotter som erbjuds beror på vilka lokala föreningar som finns på orten. 

Läs mer om Svenska Parasportförbundet.

Typ av verksamhet: Förbund
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet