Svenska Livräddningssällskapet Göteborg

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg

I snart 200 år har Svenska Livräddningssällskapet Göteborg arbetat för allas rätt att fullt ut få uppleva glädjen av vår gemensamma kust och skärgård, våra badsjöar och skridskoisar.

Ingen ska behöva drunkna i dessa vatten på grund av okunskap. För att nå deras vision #detskabli0 behövs utbildning för alla generationer. I verksamheten handlar det om att lära ut vattensäkerhet. Det är en självklarhet att alla barn och unga ska få lära sig att simma och få kunskap i livräddning som skapar trygghet och glädje i och vid vatten. Bland annat omfattas verksamheten av sim & livräddningskurser och kurser för barn i behov av särskilt stöd (BSS). Annat är aktiviteter såsom minilivräddare, unga livräddare samt juniorlivräddare. Utbildningarna vänder sig till de som vill bli simlärare och livräddare samt kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) eller i första hjälpen.

"Vi är stolta att vara en del av Generation Peps folkrörelse för barn och ungas hälsa. Riktigt glädje kommer från att känna trygghet och glädje i och vid vatten.”

Tillsammans räddar vi liv!
#detskabli0

Läs mer om Svenska Livräddningssällskapet Göteborg.

Typ av verksamhet: Icke vinstdrivande organisation
Var i landet: Göteborg och kranskommunerna
Initiativet berör: Fysisk aktivitet