Svenska Landhockeyförbundet

Svenska Landhockeyförbundet

Inom Svenska Landhockeyförbundet bedrivs landhockeyverksamhet för barn och ungdomar från 6-18 år. Förbundet har stort fokus på att utveckla verksamheten, så att fler barn och ungdomar nås och kan få chansen att idrotta. Landhockey är en inkluderande idrott, där barn- och ungdomslag ofta är mixade och olika åldrar ingår i samma verksamhet. Det finns ett stort fokus på att göra idrott roligt och lekfullt och förbundet har alltid Barnkonventionens mål med sig i sitt arbete.

Läs mer om Svenska Landhockeyförbundet.

Typ av verksamhet: Förbund, Landhockey (indoor och outdoor)
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet