Svenska kyrkan Sollentuna

Svenska kyrkan Sollentuna

Svenska kyrkan Sollentuna är en stor församling med närmare 40 000 medlemmar. De har ett övergripande barnperspektiv och arbetar aktivt för barnens bästa i samhället. Bland annat utgår deras församlingsinstruktion till stor del ifrån barnens perspektiv.

Svenska kyrkan Sollentuna driver ett stort antal barn- och ungdomsaktiviteter i form av bland annat konfirmandundervisning och barn- och ungdomsgrupper. Att aktivt arbeta för barnens bästa är en viktig del i deras hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om Svenska kyrkan Sollentuna.

Typ av verksamhet: Offentlig verksamhet
Var i landet: Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor