Svenska Handbollslandslaget

Svenska Handbollslandslaget

Handbollslandslaget delar Generation Peps vision om att alla barn och ungdomar ska ha förutsättningar och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Genom att använda handbollslandslaget som ambassadörer för frågan vill de bidra till att öka kunskapen om vinsterna med en hälsosam livsstil och inspirera fler att röra på sig och äta hälsosamt.

I samband med Ungdoms-SM, som engagerar över 600 lag från Svenska handbollförbundets cirka 500 föreningar, har det tagits fram material med syfte att öka kunskapen och medvetenheten om hälsosamma vanor bland spelarena, ledarna samt besökare på matcherna. Materialet som tagits fram har varit affischer, checklista för en hälsosam kiosk och ljudklipp för att uppmuntra publiken till rörelsepauser. Delar av materialet finns att ladda ner gratis under Generation Peps verktygslådor

I samarbete med Generation Pep har Svenska damlandslaget i handboll även producerat en sommarkampanj för sociala medier, i syfte att uppmuntra till mer rörelse under en period då många barn och unga är generellt mer stillasittande. Se kampanjfilmerna på Generation Peps Youtube-kanal.

Läs mer om Svenska Handbollslandslaget.

Initiativet berör: Fysisk aktivitet och hälsosam mat