Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder är en förening för de kommuner, regioner och andra aktörer som målmedvetet arbetar med ökad vardagscykling. Cyklingen ska bli mer tillgänglig genom tryggare cykelvägar, säkra korsningar och bilfria zoner runt skolor. Cykelstäderna är ett kunskapskluster av cykelkunniga politiker, trafikplanerare och experter som delar idéer, information och metoder som sedan ligger till grund för både samhällsplanering och opinionsbildning.

"Vår gemensamma vision är att hälften av alla resor som är kortare än 5 km ska ske med cykel. Anledningen är enkel – ökad cykling är lösningen på många av vår tids stora utmaningar. Vi pekar ut vägen dit och tar ledartröjan för ett Sverige där alla har rätt till mobilitet."

Läs mer om Svenska Cykelstäder.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet