Svenska Bouleförbundet

Svenska Bouleförbundet

Svenska Bouleförbundet (SBF) är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. SBF har 230 föreningar med ca 12 000 medlemmar, varav ca 6 000 st. har tävlingslicenser. Barn- och ungdomsverksamheten bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, dvs. alla barns rätt till idrott utifrån sina förutsättningar. I boulen får alla vara med och man spelar med varandra, oavsett könstillhörighet. 2020 inleds samverkan med Svenska Bouleförbundet och RiksidrottsFörbundet, i en nationell satsning kring boule under skoldagen. Prioriterat mål är att nå elever som, oavsett skäl, valt bort idrott och rörelse, liksom att väcka rörelselust hos de yngsta eleverna.

Läs mer om Svenska Bouleförbundet.

Typ av verksamhet: Förbund, Boule
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet