Svensk Barnortopedisk Förening (SBOF)

Svensk Barnortopedisk Förening (SBOF)

Svensk Barnortopedisk Förening (SBOF) är en yrkes- och intresseförening för läkare verksamma inom barnortopedi. På i princip varje sjukhus i Sverige, där ortopedisk kirurgi bedrivs, finns en eller flera ortopeder som är ansvariga och speciellt intresserade av ortopediska frågeställningar som berör barn. Det kan gälla vård och behandling av barn med medfödda missbildningar eller sjukdomar som uppträder under uppväxten och som påverkar skelett, muskler, leder, tillväxt eller rörelseförmåga. Det gäller också behandling av frakturer och andra skador som kan uppstå under lek, i trafiken eller i andra sammanhang. När barn skadar sig är det viktigt att de får en snabb utredning och korrekt behandling för att sedan kunna återgå till lek och idrottsaktiviteter.

På våra universitetssjukhus finns större barnortopediska enheter som även bedriver forskning för att öka kunskap om och förbättra behandling av olika ortopediska tillstånd som barn och ungdomar kan drabbas av. I detta finns också ett mål att kunna verka profylaktiskt för att förhindra skador och sjukdomar i framtiden.

Läs mer om SBOF.

Typ av verksamhet: Förening, barnortopedi
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och Kost