Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är en politiskt och religiöst obunden organisation som står för allas lika värde och rätt till en god folkhälsa.

SV Örebro län deltar i samhällsutvecklingen genom verksamhet som stärker och utvecklar demokratin, och bidrar till en ökad bildnings- och utbildningsnivå. Kultur är ett ledord och organisationen vill bidra till en god folkhälsa för personer i alla åldrar.

Folkhälsa inkluderar många målgrupper – för att göra skillnad krävs ett brett arbete. SV Örebro län gör olika insatser som strävar efter social gemenskap, alla behöver känna meningsfullhet och samhörighet. Organisationen verkar för en aktiv livsstil – både fysiskt och psykiskt. SV Örebro län anordnar bland annat Balans i livet som syftar till att motverka fallolyckor och lårbensbrott hos äldre genom fysisk aktivitet, säkerhet i hemmet, bra kost och gemenskap. Genom projektet Hundra år i Sverige verkade organisationen för att skapa ett fritidsliv där barn och unga deltar på egna villkor.

Läs mer om Studieförbundet Vuxenskolan.

Typ av verksamhet: Folkbildning
Var i landet: Örebro län
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost