Stockholms Löparklubb

Stockholms Löparklubb

Stockholms Löparklubb är en klubb för elever där alla kan vara med på sina villkor, och hittills har de engagerat över 3000 barn i Stockholms stad från förskoleklass, gymnasium och grundsärskola. 

"Löpning, jogga eller gå i rask takt är ett av de enklaste och mest tillgängliga tillvägagångsättet för att öka den fysiska aktiviteten och ge eleverna möjlighet till att ta del av alla de positiva effekter som daglig fysisk aktivitet ger. Genom löparklubben stärks självförtroende, hälsa, koncentration, prestation och välbefinnande kommer med på köpet!"

Konceptet är enkelt. Löparklubben har dels haft pass ute på skolorna där ledare besökt skolorna, vilket gjordes möjligt tack vare ett stadsbidrag och ”Spring i benen”. Nu välkomnas skolorna genom att de som vill vara med får en planering med 10 planerade löppass som bygger på glädje och löpning med lek i fokus.

"Vi ses alla en till två gånger per termin och springer tillsammans med de skolor som vill och kan för att påvisa att vi är en klubb som gör samma sak oberoende var i staden vi bor eller vilka förutsättningar vi har."

Tanken är en klubb för alla som är kostnadsfri och med ett välkomnade klimat där rörelseglädje står i fokus. Konceptet är lika tillgängligt var en i landet ni bor och alla är välkomna att komma igång.

Läs mer om Stockholms Löparklubb.

Typ av verksamhet: Förening/klubb
Var i landet: Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet