Solna Stad

Solna Stad

Solna stad är en kommun i Stockholms län och har ca 80000 invånare och är en initiativpartner till Generation Pep i pilotprojektet Pep Parker. Syftet med Pep Parker är att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans.

En Pep Park innehåller lekredskap anpassade för olika åldrar och funktionsvariationer och stimulerar till såväl spontanaktivitet som planerad fysisk aktivitet och som utvecklar rörelseförmåga, koordination och övriga fysiska färdigheter. Pep Parker innehåller dessutom gym-utrustning för vuxna.

I pilotprojektet ansvarar Solna stad för upplåtelse av mark och efter färdigställande av Pep parkerna även drift och underhåll.

Läs mer om Solna stad.

Var i landet: Stockholms län
Initiativet berör: Fysisk aktivitet