Sollentuna Fotbollsklubb (SFK)

Sollentuna Fotbollsklubb (SFK)

Sollentuna Fotbollsklubb (SFK) är en av Europas största fotbollsklubbar inom bredd- och elitverksamhet. Klubben arbetar ständigt med att förbättra barn och ungdomars välmående och fysiska hälsa. SFK tog tidigt en aktiv ställning i mat- och sockerdebatten genom att föredömligt byta ut och introducera nyttiga och ekologiska produkter i deras cafeterior.

Klubben stöttar barn och ungdomar till rörelse både på och utanför fotbollsplanen. Ett exempel på det är välgörenhetsloppet Spring För Livet, ett lag- och välgörenhetslopp som årligen går på Sollentunavallen. Det återkommande arrangemanget har blivit en stor succé bland barn och publik, och genererar stora summor pengar till de deltagande lagen och välgörenhet. Sedan våren 2019 är både Sollentuna FK och Spring för Livet Peppare.

Läs mer om Sollentuna FK.

Läs mer om Spring För Livet.

Typ av verksamhet: Ideell förening
Var i landet: Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet