Smiling Sports

Smiling Sports (f.d. World Soccer Friends) bedriver tävlingsfri fotbollsverksamhet för att bidra till barn och ungdomars fysiska och mentala hälsa och utveckling. De verkar för glädje, fred, vänskap, samspel, kroppsmedvetenhet, balans, bollglädje, fokus, andning, rörelseglädje, självkänsla, självförtroende, trygghet, mod, inre ledarskap, respekt, empati och allas lika värde. De vill sprida medvetenheten om ekologisk kost fri från gluten, komjölk, ägg och vitt socker, samt även verka för ett ledarskap som bygger på empatisk kommunikation med syfte att skapa kontakt med alla barn och ungdomar. 

Utöver bollträningar, självreflektionsmaterial och hälsosam kost, utbildar Smiling Sports även ledare i Smiling Sports FCs-konceptet i både sin egna och andra föreningar. I ledarutbildningen får ledarna: andningsutbildning, ramar för ett Smiling Sports pass, introduktion i Raw Food, introduktion i empatisk kommunikation och genomgång av ett självreflektionshäfte som alla barn/föräldrar som deltar i en Smiling Sports aktivitet får.

Smiling Sports erbjuder även yoga, träning och hälsoaktiviteter för föräldrar.

Läs mer om Smiling Sports.

Typ av verksamhet: Förening
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost