Skolyoga

Skolyoga integrerar yoga hela vägen från förskola till gymnasium genom att utbilda skolpersonal och elever i yoga och ledarskap. Syftet är att främja barns hälsa genom att ge skolpersonalen evidensbaserade verktyg i medveten rörelse, andningsövningar och avslappning som kan användas en kort stund varje dag.

"Med fysiska yogarörelser tränar vi styrka, balans och koordination. Vi blir kroppsmedvetna utan att jämföra oss med andra. Andningsövningar hjälper oss att bli medvetna om vår andning och hur betydelsefull den är för vår kropp, vår hjärna och vårt nervsystem. Genom att andas rätt får vi bättre koncentration och blir både lugnare och piggare. Avslappning hjälper oss att lugna ner systemet, återuppbygga energi för resten av dagen och håller vårt humör mer balanserat."

Skolyoga erbjuder grundläggande utbildning, fördjupningsutbildning samt terminsutbildning.

Vårterminen 2013 bildades Skolyoga i Sverige Ekonomisk Förening. Idag består organisationen av konsulter som utbildar pedagoger på förskolor och skolor samt ett antal ideellt engagerade.

Läs mer om Skolyoga.

Typ av verksamhet: Socialt företag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet