Skolidrottsförbundet

Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen, Skol-IF, är barn och ungas egen förening de kan idrotta på sina egna villkor i anslutning till skoldagen.

Skol-IF ger alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap.

Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 25 distrikt. Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar.

Läs mer om Skolidrottsförbundet.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet