Shine Competition

Shine Competition

Nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen skapades som en plattform där forskare och experter från olika sektorer kan möta organisationer och företag i en diskussion kring hur fysisk aktivitet i vardagen på olika sätt bidrar till samhällelig hållbarhet. Tillsammans arbetar partners och medlemmar för att uppmärksamma betydelsen av fysisk aktivitet som resurs för hållbara samhällen. De kopplar samman aktörer som kan och bör agera i frågan, samt visar på kunskap och exempel som kan inspirera till konkret handling på området.

I dagsläget har de tre verktyg i sitt arbete: innovationstävlingen SHINE, en lättillgänglig kunskapsbank för idéer och forskning kring nyttan av fysiskaktivitet, och olika partneraktiviteter.

SHINE 2018 – EN NOMINERINGSTÄVLING

Årets innovationstävling, där tävlingsbidrag nomineras av den kunskapsbank som FAHS nu bygger upp, arrangeras med stöd från Stockholms Läns Landsting som via landstingets folkhälsopolicy ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete.

Läs mer om Shine Competition här.

Typ av verksamhet: Ekonomisk förening
Var i landet: Nationellt, men baserad i Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet