SCRIIN

SCRIIN

SCRIIN är en app som hjälper barn, familjer och skolor att balansera skärmtid och fysisk aktivitet. Det är en lösning som lyfter vikten av daglig rörelse, som betonar kopplingen mellan fysiskt och psykiskt välmående och leder till bättre skolresultat. Vårt mål är att alla barn ska vara aktiva minst 60 minuter per dag.

“SCRIIN skola” är vår kostnadsfria lösning för skolor som vill satsa på fysisk aktivitet. Vi lånar ut aktivitetsmätare till hela klassen och peppar alla elever.

Läs mer om SCRIIN här.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Hela Sverige
Initiativet berör: Fysisk aktivitet