SCIF

SCIF

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) bildades 1897 och är landets första centrala idrottsorganisation. SCIF arbetar med att främja idrotten, bl.a. genom att på olika sätt redovisa idrottens historia. Föreningen har senast satsat på ett multimediaprojekt som visar stora idrottshändelser på film, i Stockholm och på flera andra platser i Sverige. SCIF har gett ut ett antal idrottshistoriska böcker och TV-filmer om bl.a. Nordiska vinterspelen och Stockholms stadion.

SCIF äger och förvaltar den byggnadsminnesmärkta Tennispaviljongen – en av världens äldsta inomhusarenor för tennis som fortfarande används – och den s.k. B-hallen på Södra Fiskartorpsvägen.

Till det kostnadsfria digitala verktyget Pep Skola, har Generation Pep tagit fram inspiration- och informationsfilmer kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, filmer som har möjliggjorts i samarbete med SCIF.

Filmerna omfattar sex områden som kan bidra till evidensbaserad strukturell förändring;

7) Aktiva raster

8) Fysisk aktivitet som en naturlig del av undervisningen

9) Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen

10) Skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg

11) Näringsriktiga skolmåltider

12) Trivsamma skolmåltider Filmerna finns tillgängligt för alla skolor på https://pepskola.se/ och Generation Peps Youtube-kanal.

Läs mer om SCIF.