Sätt Östergötland i rörelse.nu

Sätt Östergötland i rörelse.nu

Sätt Östergötland i rörelse.nu är Region Östergötlands initiativ till en gemensam strategi för fysisk aktivitet i Östergötland. Genom goda exempel från samhällets olika arenor, och inspirerande visionärer och främjare ska strategin bidra till att fler samverkar och arbetar målmedvetet för att öka den fysiska aktiviteten.

"Syftet är att få varje aktör att bidra med det som de kan och att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Hur du och din organisation medverkar till det?

Några av de viktigaste insatserna är att få kommuner, organisationer, skolor och arbetsplatser att integrera fysisk aktivitet i sina strategiska mål-och styrdokument och att mobilisera medarbetare, elever, patienter, brukare, boende, kunder och invånare att följa dem. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra mycket!"

Läs mer om Sätt Östergötland i rörelse.nu.

Typ av verksamhet: Regional Strategi
Var i landet: Östergötland
Initiativet berör: Fysisk aktivitet