Samhällsmatchen

Samhällsmatchen

Samhällsmatchen är samlingsnamnet på Hammarby Fotbolls insatser i samhället. Samhällsmatchen handlar alltså om matchen utanför de kritade linjerna och vad Hammarby Fotboll, som fotbollsklubb, kan göra för att adressera rådande samhällsutmaningar hur och klubben kan vara med och bidra till ett bättre samhälle. Programmet tar utgångspunkt ur tre av FN:s 17 globala hållbarhetsmål: Hälsa och välbefinnande, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt minskad ojämlikhet.

För att skapa tydlighet har de tre FN-målen omarbetats till tre separata fokusområden där olika initiativ genomföras inom respektive område. Samhällsmatchens fokusområden är hälsa, sysselsättning och jämlikhet och vårt geografiska fokusområde är söderort och Stockholm.

Inom dessa områden bedriver Samhällsmatchen spontanbollek, efterskolan-verksamhet, spontanfotboll, gåfotboll för individer över 50 år, skolbesök med Hammarbys a-lagsspelare, sysselsättningssatsningar såsom karriärdagar, sommarjobbsmässor samt jobbmatchen, en digital arbetsförmedling.

Blåljusmatchen är en satsning som handlar om att bygga broar mellan blåljuspersonal och ungdomar i Stockholms södra stadsdelar. Man bedriver även den årliga skolturneringen klasskampen för fjärdeklassare samt ett omfattande inkluderingsprogram med fokus på målgruppen asylsökande.

Samhällsmatchens vision är att bli Nordens mest betydande brygga mellan människa, fotboll och samhällen.

Läs mer om Samhällsmatchen.

Samhällsmatchen finns även på sociala medier såsom Facebook, Instagram och Twitter.

Typ av verksamhet: Icke vinstdrivande organisation för samhällsnytta och hållbarhet
Var i landet: Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost