Salta Friends

Salta Friends

Salta Friends strävar efter att skapa ett mer socialt och aktivt liv för personer med funktionsvariation, deras anhöriga och assistenter. Salta Friends är en förkortning av Socially Active Life Together Among Friends, och står som grund för företagets mål om en mer inkluderande tillvaro för alla. Salta Friends vill erbjuda alla möjligheten till att hitta aktiviteter i sitt närområde som är anpassat efter individens egna förmågor och intressen. Detta är möjligt i den lätthanterliga mobilapplikation “Salta Friends” som kommer att finnas på Google Play och App Store.

Läs mer om Salta Friends.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet