Safe selfe academy

Safe selfe academy

Safe selfie academy är ett nytt förebyggande utbildningsprogram som ger barn och ungdomar insikter, kunskap och verktyg för att kunna undvika att hamna i utsatthet på nätet, och drivs genom den ideella organisationen Inte till salu som grundades 2011. Nu finns utbildningen även tillgänglig för idrottsvärlden.

Under en utbildningsdag får 100 idrottsledare på en ort utbildning av flera ledande experter i Safe selfie academys team. Dessa ambassadörer genomför sedan tvåtimmars utbildningar i fem grupper vardera inom sina idrotter, vilket motsvarar cirka 15 000 unga.

Förutom kunskap om förebyggande arbete mot utsatthet på nätet får ledarna/ambassadörerna också gedigen kunskap om bemötande av kompisar i utsatthet – samt hur de tar hand om sig själva och de berättelser de eventuellt får lyssna till. De får dessutom med sig retorik/pedagogik och hur de för budskapet vidare i sina idrottsgrupper. Mycket fokus läggs på att ambassadörernas roll är att LYSSNA – STÖTTA – SLÅ LARM. Digitalt utbildnings- och föreläsningsmaterial för deltagarna ingår, samt föräldrastöd och uppföljning för gruppen.​

Safe selfie academy verkar förebyggande men får också en betydande effekt för redan utsatta barn och ungdomar. Dessutom kan ambassadörerna hålla föräldraföreläsningar enligt given mall.

Varför behövs Safe selfie academy?

Var tredje ung person mellan tio och sexton år har utsatts för kränkningar på nätet och var femte ung tjej har utsatts för sexuella trakasserier online (Friends nätrapport, 2017). Enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet ökar anmälningarna av brottet utnyttjande av barn för sexuell posering kraftigt - och de polisanmälda brotten är bara en liten del av alla brott som sker. Mörkertalet är stort eftersom många barn känner en skuld och skam inför att berätta.

“Jag vågade inte säga nej när han frågade om jag kunde skicka bilder över nätet” - Tjej, 13

”Jag visste inte att man kunde bli utsatt för brott via nätet.” - Kille, 14 år

Läs mer om Safe Selfi Academy.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Jämlik hälsa