RISE Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för att framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Ett av alla områden där RISE är verksamma som särskilt relaterar till Generation Pep är Preventiv hälsa, inom vilket RISE jobbar för att främja hälsa och förebygga sjukdom – sett ifrån alla perspektiv; människa, system, politik och teknik.

Läs mer om RISE.

Typ av verksamhet: Innovation, Forskning, Utveckling, preventiv hälsa, digital hälsa
Var i landet: Nationellt (huvudkontor i Göteborg)
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och hälsosam kost