Riksorganisationen Unga med synnedsättning

Riksorganisationen Unga med synnedsättning

Riksorganisationen Unga med synnedsättning (US) är Sveriges största och äldsta förening för och av unga med synnedsättning. Alla mellan 10-31 år som bor i Sverige och har en synnedsättning som innebär att man trots korrektion inte får ta körkort har rätt att bli medlemmar i US. De arbetar för att barn och unga med synnedsättning i Sverige ska få ta del av en aktiv fritid, dels via de aktiviteter som de själva anordnar men också genom att driva sina intressepolitiska frågor som syftar till att stärka deras medlemmars rätt till bland annat fri rörlighet, utbildning och tillgänglighet.

Läs mer om Riksorganisationen Unga med synnedsättning.

Typ av företag: Ideell organisation
Var i landet: Hela landet
Initiativet gäller: Fysisk aktivitet