Riksföreningen för skolsköterskor

Riksföreningen för skolsköterskor

Riksföreningen för skolsköterskor är en ideell förening som företräder professionens kunskapsområde med syfte att:

  • Medverka till hälso- och sjukvårdens utveckling
  • Främja forskning, utveckling och utveckling inom elevhälsans medicinska insats
  • Klargöra och belysa gällande formgivning och regelverk
  • Främja samarbete med Riksföreningar och nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening samt andra organisationer och myndigheter

Riksföreningens verksamhetsområde omfattas av sjuksköterskor som har sin yrkesutövning inom den medicinska insatsen i elevhälsan och deras 2600 medlemmar är studerande, arbetar eller har arbetat inom verksamheten. Riksföreningen arbetar mot bakgrund av fyra områden; ”Ledning av elevhälsans medicinska insats”, ”Kompetensutveckling”, Hälsofrämjande arbete och forskning” och ”Kvalitetsutveckling nationellt och internationellt”. Nationella och internationella kontakter stödjer Riksföreningen genom bland annat att delta i arbets- och projektgrupper vid olika myndigheter, organisationer, departement och nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening samt besvara remisser. Riksföreningen anordnar nationella och internationella kongresser.

Läs mer om Riksföreningen för skolsköterskor.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor