Riksföreningen för skolsköterskor

Riksföreningen för skolsköterskor

Riksföreningen för skolsköterskor är en ideell förening som företräder professionens kunskapsområde med syfte att:

  • Medverka till hälso- och sjukvårdens utveckling
  • Främja forskning, utveckling och utveckling inom elevhälsans medicinska insats
  • Klargöra och belysa gällande formgivning och regelverk
  • Främja samarbete med Riksföreningar och nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening samt andra organisationer och myndigheter

Riksföreningens verksamhetsområde omfattas av sjuksköterskor som har sin yrkesutövning inom den medicinska insatsen i elevhälsan och deras 2600 medlemmar är studerande, arbetar eller har arbetat inom verksamheten. Riksföreningen arbetar mot bakgrund av fyra områden; ”Ledning av elevhälsans medicinska insats”, ”Kompetensutveckling”, Hälsofrämjande arbete och forskning” och ”Kvalitetsutveckling nationellt och internationellt”. Nationella och internationella kontakter stödjer Riksföreningen genom bland annat att delta i arbets- och projektgrupper vid olika myndigheter, organisationer, departement och nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening samt besvara remisser. Riksföreningen anordnar nationella och internationella kongresser.

Läs mer om Riksföreningen för skolsköterskor här.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor