Region Kalmar län

Region Kalmar län

Region Kalmar läns förebyggande folkhälsoarbete prioriterar insatser för särskilda grupper, däribland barn och unga.

För ökad fysisk aktivitet i skola och på fritid arbetar Region Kalmar län med fleråriga "Kom igång-satsningen" i kommuner, med skolor. ”Kom igång i skola och på fritid” sker i samarbete med skolor (kommuner), Länsstyrelse, Linnéuniversitetet, Smålandsidrotten, Parasport Småland, Friskis & Svettis och övrigt föreningsliv samt med andra aktörer, där det finns behov utifrån nationell och regional data. Inom ramen för satsningen ingår att utbilda och delge kunskap om hur länets unga mår, anordna workshop med länets skolor, bidra till rörelseaktiviteter och göra skolbesök, hålla konferenser, medverka på publika evenemang, mässor anordna motionslopp som till exempel Världens Barnloppet med externa aktörer. 

Rörelsesatsningar med Kom igång görs i år på utvalda skolor, däribland skolor som har barn med funktionsnedsättning.

Region Kalmar län var först ut att livesända en större hälsoföreläsning för länets skolor ”Träna för din hjärna” med Anders Hansen på 1177.se. Föreläsningen finns att se på 1177.se. Region Kalmar län har också gjort en tydlig e-tjänstsatsning kopplat till hälsa för barn och unga. Förra årets satsning med #Familjeutmaningen på 1177.se och på sociala medier samt den hjärnstarka föreläsning med Anders på 1177.se fick stor räckvidd. På 1177.se finns allt för invånarnas hälsa och Region Kalmar län bidrar till att utveckla sajten nationellt med stöd och inspiration för hälsa i det arbete de gjort.

För barn 0-6 år och familj finns även stöd för en mer hälsosam livsstil på all länets familjecentraler (en i varje kommun). Här samarbetar barn- och mödrahälsovård med kommunens socialtjänst och öppna förskolan. Region Kalmar läns hälsofrämjande arbetet innefattar också aktivt arbete för att minska tobaksbruk med Tobaksfri duo på högstadiet och Tobaksfri Utmaning på länets gymnasieskolor. Målet är att alla elever i åk 9 ska vara tobaksfria 2020. Ett aktivt arbete med att minska psykisk ohälsa med suicidprevention hos länets unga pågår också. 

För att göra tandborstningen roligare och stötta föräldrar till barn i åldrar 3-10 år, har länets folktandvård varit med och utveckla appen ”Rocka munnen” som är både ett spel och en hjälp vid själva tandborstningen.

Läs mer om Region Kalmar län.

Typ av verksamhet: Offentlig verksamhet
Del av landet: Kalmar län
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor