Readymade Pinpoint AB

Readymade Pinpoint AB

Readymade Pinpoint AB tillhandahåller spelet "Pinpoint" - ett spel för förskola, skola, LSS, hotell, camping m.m. Den 17 september varje år arrangerar de ett kostnadsfritt SM-spel i Pinpoint på flera orter runtom i landet. Readymade Pinpoint AB driver även "Pinpoint Project" tillsammans med skolor och andra verksamheter där det finns behov av utveckling inom våra fokusområden vänner, rörelse och kunskap.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet