Reacta

Reacta

Reacta stoppar psykisk och fysisk ohälsa hos barn & unga genom stöd och kunskap till hälsofrämjande aktiviteter som t.ex. spontanfotboll för att må bra, yoga, rörelseaktiviteter på rasterna, dans, hälsodagar, friluftsliv och mycket mer. Aktiviteterna sker i föreningar som kallas Hälsoråd som skolor och mötesplatser startar och driver tillsammans med barn och unga. Reacta ger friskvårdsbidrag, skapar träffar och erbjuder utbildningar och kurser för alla Hälsoråd, skolor och mötesplatser som t.ex. fritidsgårdar och allaktivitetshus. Totalt stödjer Reacta varje år ett par hundra Hälsoråd där tusental barn och unga bibehåller och ökar sin psykiska och fysiska hälsa.

Läs mer om Reacta.

Typ av verksamhet: Icke vinstdrivande organisation
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet, kost, jämlik hälsa