Prat PR

Prat PR

Prat PR är en PR-och kommunikationsbyrå som är specialiserad på mat, hälsa och livsstil. Prat PR utför PR-och kommunikationsuppdrag inom både offentlig och privat sektor och använder sig av både traditionella och digitala kanaler. En stor del av uppdragen riktar sig till konsumenter och det blir allt viktigare att inkludera ett fokus på hälsa och välmående i kommunikationen. Att få fler barn och ungdomar att aktivera sig, röra på sig och uppskatta lek och rörelse är något som Prat PR vill bidra till.

"Som PR-byrå har vi möjlighet att påverka de val som konsumenter gör. Vi vill inspirera fler, både barn och vuxna, att upptäckta rörelseglädjen och motverka stillasittandet och vill gärna hjälpa Generation Pep att förverkliga sin vision om att ge alla barn och ungdomar möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv" säger Gabriella Finnborg, vd och grundare av Prat PR.

Läs mer om Prat PR.

Typ av verksamhet: PR-och kommunikationsbyrå
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost