Pausit

Pausit

Pausit är ett bolag som utvecklat ett modernt pausprogram som syftar till att hjälpa till att bryta det stillasittande beteende som många av oss har, inte bara i Sverige utan i hela I-världen. Idag har Pausit ca 130 000 användare i 31 länder. Av dessa användare finns 55 kommuner och över 30 statliga myndigheter som användare. 

Pausit vill att så många barn som möjligt som går i skolan skall få möjlighet att få korta mikropauser flera gånger varje dag för att därigenom skapa bra förutsättningar för lärande men också för att tidigt sätta ett bättre beteende kring vårt stillasittande.

Läs mer om Pausit.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet