Parkskolan i Teckomatorp

Parkskolan i Teckomatorp

Med start höstterminen 2018, satsar Svalövs kommun på fysisk aktivitet, med ambitionen att öka elevernas måluppfyllelse. Satsningen sker i samarbete med idrottsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Till grund för satsningen ligger de forskningsrön, som specialistläkaren Anders Hansen sammanställt i boken Hjärnstark.

Alla elever i årskurs ett och årskurs sju har fysisk pulshöjande aktivitet, tre morgonpass i veckan. Varje pass är 20 minuter långt. Satsningen är treårig och den kommer att beforskas under tiden den pågår av Joakim Glaser, som är lektor i idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö.

Parkskolan i Teckomatorp har utvecklat sitt pulsprojekt på ett sätt som engagerar både gammal och ung. De har inlett ett samarbete med äldreboendet Ängslyckan och målet är att alla ska må bra och röra sig ännu mer. Eleverna tränar in olika rörelser och leder de äldre i dessa. I sitt hälsoprojekt arbetar de även med brain breaks flera gånger under dagen, aktiva och flexibla klassrum, aktiva raster, physical literacy (rörelseförståelse) och värdegrundsarbete.

Läs mer om Parskolan i Teckomatorp på deras Instagram och Facebook:

Instagram: parkskolanteckomatorp

Facebook: parkskolan teckomatorp

Typ av verksamhet: Offentlig verksamhet
Var i landet: Teckomatorp, Skåne
Initiativet berör: Fysisk aktivitet