Parallel Play

Parallel Play

Parallel Play är ett intiativ sponsrat av Internationella Olympiska Kommittén samt Panasonic Tokyo. Tillsammans med Badminton Sweden och Yunus Sports Hub (grundat av nobelprista-garen prof. Muhammad Yunus) sätter vi Sverige på kartan och utvecklar Parabadmintonen i hela landet.

Läs mer om Parallel Play på:

www.facebook.com/parallellplay/
www.instagram.com/parallellplay

Typ av verksamhet: Ett initiativ sponsrat av Internationella Olympiska Kommittén samt Panasonic Tokyo
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet