PACS

PACS

PACS (Protection and Action for Childrens rights in Sports) är en barnrättsorganisation med inriktning mot idrott. Varje barn ska ha rätt till en trygg och utvecklande idrott som är fri från övergrepp. PACS verkar för att svensk idrott efterlever Barnkonventionen.

PACS förebygger övergrepp mot barn inom idrott genom att lära barn om sina rättigheter och integritet och PACS utbildar även ledare och tränare i Barnkonventionen och ledarskap. PACS arbete grundar sig i forskning, och är även en kvalitetsstämpel för föräldrar och barn när de väljer idrottsförening.

Läs mer om PACS.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet