Örebro SK Handboll

Örebro SK Handboll

Handboll för hjärta och gemenskap är ett socialt integrationsprojekt för barn i åldrarna 10-12 år flickor och pojkar som bedrivs i stadsdelarna Vivalla, Brickebacken, Oxhagen och Baronbackarna i Örebro kommun. Syftet skall vara att använda handboll som metod för att främja integration, öka den sociala gemenskapen i och mellan stadsdelarna samt de centrala delarna av Örebro kommun, motverka segregation, samt att skapa intresse för handboll som sport. Men projektet vill även skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa genom rörelseglädje och en bättre munhälsa, samt att deltagarna i projektet skall få större kunskap och förståelse om sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

Verksamheten bedrivs på följande sätt:

Fritidsklubbarna

Verksamheten bedrivs som en del fritidsklubbarnas verksamhet i stadsdelarna en gång/vecka/område

Fadderlag

Projektet har ett faddersystem med barn från Örebro SK Ungdoms handbollsverksamhet pojkar och flickor i åldern 10-12 år. Faddersystemet syftar till att barnen i stadsdelarna skall få lära känna barn från andra stadsdelar i Örebro och utbyta erfarenheter som en del i integrationsarbetet.

Lovaktiviteter

Under februari, påsk och höstloven genomförs lovaktiviteter

Lovaktiviteterna organiseras genom att barnen från de fyra stadsdelarna samt ungdomar från ÖSK Ungdoms fadderlag bjuds in under en heldag/lov. Under dagen mixas flickor och pojkar i olika lag från de olika områdena. Man kommer att spela turnering, leka bollekar, bli bjudna på lättare lunch och få information från Folktandvårdens folkhälsoenhet om munhälsa

Är du med-spelare

I samarbete med Röda Korsets ungdomsförbund genomförs utbildningen ”Är du med-spelare?” som består av en 90 minuters workshop där deltagarna spelar ett humanitetsspel med olika korta uppdrag att lösa. Efter spelet har gruppen en idé på en social insats utifrån FN:s Barnkonvention och en konkret plan för hur idén ska bli verklighet

Järnvägen Cup

Järnvägen Cup är en handbollsturnering för pojkar och flickor i åldern 10-20 år. Turneringen spelas på gräs i Hallsberg under en helg i maj/juni. Barnen har mixats i olika pojk och flicklag från de olika stadsdelarna och fadderlagen för att sedan delta i turneringen.

Sommarhandbollsskola

Under sommarlovet i slutet av augusti har det bedrivits sommarhandbollsskola för barnen i åldern 10-12 år. Sommarhandbollsskolan har arrangerats genom att barnen under tre dagar sista sommarlovsveckan innan skolan startar få träna handboll två gånger/dag samt dessutom genom SISU Idrottsutbildarnas lärgruppmetoder genomföra utbildningar och diskussioner om kost, näringslära och folkhälsa.

Läs mer om Örebro SK Handboll.

Typ av verksamhet: Idrottsförening
Var i landet: Verksamheten bedrivs i Örebro kommun i stadsdelarna Vivalla, Brickebacken, Baronbackarna och Oxhagen
Initiativet berör: Fysisk aktivitet, integration, jämställdhet och FN:s barnkonvention